พาเที่ยว ตลาดจันดี นครศรีธรรมราช

พาเที่ยว ตลาดจันดี นครศรีธรรมราช

โดย suphanitt tespitak
ตลาดจันดี นครศรีธรรมราช ใกล้กับสถานีรถไฟคลองจันดี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลจันดี ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีรถไฟคลองจันดีถือเป็นสถานี ที่รถไฟเกือบทุกขบวนที่มุ่งหน้าไปทางภาคใต้ต้องผ่านสถานีนี้ โดยบริเวณละแวกนั้นสมัยก่อนจะมีชาวจีนเดินทางมาตั้งรกราก และทำมาค้าขายแถวบริเวณนั้น

แต่เดิม “ชุมชนคนจันดี” เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรอาศัยกันอยู่ไม่กี่ครัวเรือน ตามริมคลองบริเวณวัดจันดี (วัดทุ่งปอน) จึงนับเป็นชุมชนลุ่มน้ำ “คลองจันดี” ที่มีการคมนาคมติดต่อค้าขายกันในสมัยนั้นต้องอาศัยทางน้ำเป็นหลัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2450 เส้นทางคมนาคมทางรถไฟได้เกิดขึ้น จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชน “คลองจันดี” แต่สมัยก่อนนั้นยังไม่มีสถานีรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟจึงจำเป็นต้องไปขึ้นลงที่สถานีรถไฟ “ฉวาง”

หลังปี พ.ศ. 2450 ไม่นานก็เริ่มมีชาวจีนโพ้นทะเล เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาบริเวณนี้จึงมีการก่อสร้างตั้งสถานีรถไฟ “คลองจันดี” ทำให้การเดินทางขึ้นลงด้วยรถไฟเริ่มสะดวกขึ้น และได้รับความนิยมมากขึ้น “คลองจันดี” ภาษาท้องถิ่นเรียกกันสั้นๆ ว่า “จันดี”

เมื่อการเดินทางด้วยรถไฟเริ่มสะดวกขึ้น ทำให้คนในชุมชนจันดีระแวกแถวสถานีรถไฟ ต่างเริ่มเปิดร้านและทำมาค้าขายกันมากขึ้น จึงทำให้ระแวกนั้นเป็นตลาดค้าขาย และมีชื่อว่า “ตลาดจันดี” ในเวลาต่อมา พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น มีทั้งร้านขายกาแฟ และร้านอาหาร ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคน หรือเป็นอาชีพที่ตกทอดต่อๆ กันมา

ตลาดเช้าคลองจันดี
9GJR+9C6 ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250

Share