พาเที่ยว ตลาดด่านขนอนน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

พาเที่ยว ตลาดด่านขนอนน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

” ตลาดด่านขนอน ” ตั้งอยู่ภายในวัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตลาดไทยย้อนยุค โดยนำอดีตของวัดขนอน ที่บริเวณริมน้ำแม่กลอง หน้าวัดในอดีตเคยเป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษีอากร เป็นพื้นที่ค้าขายและตลาดสินค้า นำจุดนี้มาประยุกต์ใช้ เพิ่มความพิเศษได้นำมหรสพการแสดงหนังใหญ่บนเวทีลานการแสดงกลางตลาดด่านขนอน เป็นส่วนสำคัญทำให้บรรยากาศตลาดแห่งนี้ครึกครื้นอบอวลด้วยบรรยากาศในอดีตโบราณ ของที่นำมาขายก็มีทั้งอาหาร แบบกินอิ่ม กินเล่น ผลผลิตทางเกษตรสดใหม่จากชาวบ้านในพื้นที่ ของที่ระลึกที่เป็นงานฝีมือของคนในชุมชน ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ภายในมีหนังใหญ่กว่า 300 ตัว

ซุ้มทางเข้าตลาดด่านขนอน ตั้งอยู่ภายในวัดขนอน เป็นทางเดินยาวหลังคามุงจาก สุดทางจะเป็นตลาดด่านขนอนและท่าน้ำแม่น้ำแม่กลอง

พวงมโหตร (พวง-มะ-โหด) มีให้เห็นตามวัดในชนบท ทำด้วยกระดาษหลากสี

เมื่อถึงตลาดด่านขนอน ทางด้านซ้ายคือลานแสดงมหรสพหนังใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดราชบุรี การแสดงที่มีมาแต่โบราณสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน

การแสดงหนังใหญ่ ที่แข็งแรงแต่อ่อนช้อย เพราะต้องจับหนังใหญ่ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักไม่เบาอย่างมั่นมือ เหล่านี้เกิดจากการฝึกฝนเยาวชน ซึ่งทางโรงเรียนวัดขนอนได้ส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจได้เข้ารับการฝึกฝนการแสดงหนังใหญ่

เสียงเครื่องดนตรีไทย เป็นสิ่งสำคัญให้หนังใหญ่มีชีวิตชีวา เป็นการแสดงที่รวบรวมศิลปะหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันจนกลมกล่อม

ผู้ชมหนังใหญ่ เพลิดเพลินตลอดการแสดง ซึ่งจะจัดแสดงทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. เพียง 1 รอบเท่านั้น สำหรับตลาดจะเปิดในทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

ด้านข้างเวทีการแสดงมีการสาธิตการทำหนังใหญ่ โดยครูฉลาด ถาวรนุกูลพงศ์ ครูอาวุโสผู้ฝึกสอนการแสดงหนังใหญ่ ทำหน้าที่สอนการเชิดใหญ่ให้กับเด็กๆ มาหลายรุ่นตั้งแต่สมัยที่ยังบวชเป็นพระอยู่ที่วัดขนอน ส่วนใหญ่นักแสดงก็เป็นเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดขนอน

ร้านของกินหลากหลายน่ากินทั้งนั้น
เดินชม ชิม ช้อป ในราคาไม่แพง

งานศิลปะ งานทำมือจากศิลปินที่สร้างสรรค์งานเฉพาะบางชิ้นหาซื้อได้ที่นี่เท่านั้น

ร้านอาหารแบบทานอิ่มก็มี
ศาลาท่าริมน้ำแม่กลอง สำหรับเป็นที่รอเรือในสมัยก่อน
ริมน้ำแม่กลอง อยู่ด้านท้ายตลาด มาที่นี่คุ้มเหลือเกิน ได้ทั้งชมหนังใหญ่ เดินตลาด และชมวิวริมน้ำ

อุโบสถวัดขนอน วัดขนอนเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยก่อนรอบวัดเป็นป่าภายในบริเวณวัดมีนกนานาชนิด โดยเฉพาะ นก กา ลิงและชะนี ก็จะพากันมาเกาะกิ่งไม้เต็มไปหมด ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “วัดกานอน” ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มักมีข้าราชการทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่มาสำรวจและว่าออกว่าราชการในพื้นที่แถบอำเภอโพธารามบ่อย ๆ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นทางชลมารค จากไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเสด็จตามลำน้ำแม่กลอง ผ่านตลาดบ้านโป่งผ่าน ตลาดโพธารามจนถึงเมืองราชบุรี ท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) เจ้าอาวาสวัดขนอน ในขณะนั้นได้กล่าวว่า “อายหลวงท่านว่า ชื่อวัดวาอารามยังเอาชื่อสัตว์มาตั้ง เห็นควรให้เปลี่ยนชื่อจะดีกว่า” ดังนั้นด้วยเหตุนี้ “วัดกานอน” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดขนอนโปราวาส” ตามสถานที่ที่คอยดักเก็บอากรที่ผ่านเขตซึ่งอยู่ติดกับวัดนั่นเอง ประกอบกับชื่อ “ขนอน” ออกเสียใกล้เคียงกับคำเรียกเดิมจึงไม่มีผู้ใดคัดค้าน และชาวบ้านมักเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดขนอน”

ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธรูปศิลาแลงประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย – ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้านข้างซ้าย-ขวามีพระอัครสาวกยืนพนมมือ ฐานชุกชีด้านหลังพระประธานประดิษฐาน พระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย และปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ ๕ อีก ๑๐ องค์ และ พระอัครสาวกยืนพนมมือ

ภายในระเบียงมีพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย จำนวน ๑๒๐ องค์

ตลาดด่านขนอน – เป็นตลาดไทยย้อนยุค
ตั้งอยู่ : ภายในวัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เปิด ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ชมฟรี การแสดงหนังใหญ่ วันเสาร์ เวลา 10.00 น. วันอาทิตย์ 11.00 น. เพียง 1 รอบเท่านั้น

Share