พาเที่ยว ตลาดใต้ ตลาดเก่าหัวใจหลัก เมืองสองแคว พิษณุโลก

พาเที่ยว ตลาดใต้ ตลาดเก่าหัวใจหลัก เมืองสองแคว พิษณุโลก

  ตลาดเรียกได้ว่าเป็นแหล่งศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ค้าขาย ของคนไทยมาแต่ช้านาน ในแต่ละเมืองก็ตลาดประจำเมืองเป็นของตัวเอง สำหรับเมืองสองแควหรือจังหวัดพิษณุโลกนั้น ตลาดใต้ เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เรียกว่าย่านตลาดใต้


 โดยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีระบุเอาไว้ว่าเมืองพิษณุโลกมีเรือนแพที่ประกอบกิจกรรมการค้าทางน้ำ โดยมีเรือนแพที่ค้าขายสินค้าและมีการจัดเก็บอากรตลาดจากผู้ประกอบการค้าชาวเรือนแพ และต่อมาได้มีการสร้างรถไฟผ่านทางพิษณุโลก ทั้งให้ย่านนี้คึกคักไปด้วยการค้าขายทั้งทางน้ำและทางบกทำให้มีคนอพยพเข้ามาทำกินและอาศัยบริเวณนี้มากขึ้น รวมถึงคนจีนเป็นจำนวนมากถึงกับเรียกได้ว่าเป็น “China Town” ของพิษณุโลกเลยก็ว่าได้


 ตลาดใต้เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 120 ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสมัย การมาเดินที่ตลาดนี้จะได้พบกับวิถีชีวิตของตลาดแบบดั้งเดิมและการใช้ชีวิตของคนท้องที่ ที่มีขายตั้งแต่ของสด ของสำเร็จ อาหารเช้าชนิดต่างๆ รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ใส่ในชีวิตประจำวัน เรียกได้ว่าครบครัน ตามสูตรของตลาดแบบดั้งเดิม

ตลาดใต้
ที่อยู่ : 187 ถ. บรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
พิกัด : https://goo.gl/maps/k1em33RktKsXKHgj8

Share