Site icon พาเที่ยวไทย

พาเที่ยว ถนนคนเดินเซราะกราว บุรีรัมย์

ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นถนนคนเดินความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรที่จัดขึ้นบนถนนพิทักษ์บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าทุกๆ บ่ายวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. ไปจนถึง 22.00 น. ถนนคนเดินสายนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองบุรีรัมย์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ สะท้อนวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมกว่า 300 ร้านค้า ที่เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วจะได้เห็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเมืองบุรีรัมย์ที่ดีที่สุด จากที่นี่

ถนนคนเดินเซราะกราวเรียกได้ว่าเป็น “ตลาดต้องชม” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ มากมาย เนื่องจากเป็นถนนอาหารปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดบุหรี่ ปลอดโฟม ปลอดน้ำอัดลม จนได้รับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีเมื่อปี พ.ศ. 2559 มาแล้วด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นถนนคนเดินต้นแบบในการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ทว่าถนนคนเดินแห่งนี้ยังสามารถสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของคนบุรีรัมย์ให้มีพื้นที่ในการนำสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตกรรม และสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่าย โดยเฉพาะผ้าไหมที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของชาวบุรีรัมย์ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ หรือผ้าภูอัคนี

นอกจากนี้ถนนคนเดินเซาะกราวยังเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการแสดงศิลปะ หัตถกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของคนบุรีรัมย์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เดินพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของคนบุรีรัมย์ที่มีต่อถิ่นกำเนิดได้เป็นอย่างดี ความพิเศษของถนนเซราะกราวอยู่ที่มีลานให้นั่งกินข้าวชิลๆ ชมน้ำพุดนตรีสวยๆ ที่เต้นตามจังหวะเสียงเพลง และมีเวทีเล่นเพลงกันตรึมให้ฟังตลอด

บริเวณด้านข้างถนนคนเดินเป็นสวนรมย์บุรี มีบริการนวดฝ่าเท้า นวดตัว ในราคาย่อมเยาที่เปิดให้บริการทุกวัน ด้านข้างสระน้ำมีคนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ให้อาหารปลา บ้างก็มีผู้คนมาออกกำลัง เต้นแอโรบิกในช่วงเย็นๆ เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ถนนคนเดินเซราะกราว
อยู่ที่ ถนนบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง บุรีรัมย์ 31000

Exit mobile version