พาเที่ยว นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี

พาเที่ยว นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี

   เวลานั่งรถออกไปเที่ยวต่างจังหวัด เราจะเห็น ทุ่งนา หลายแปลงเรียงรายทั้งสองข้างทาง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของนาข้าวที่มีต่อไทยเราเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะชวนทุกคนไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวนาไทย และเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆ ที่ นาเฮียใช้ ที่เที่ยวสุพรรณบุรี ด้วยกัน เรียกว่าเป็น ที่เที่ยวเชิงเกษตร ใกล้กรุงเทพ ที่ให้ทั้งความรู้ที่น่าสนใจ และบรรยากาศดีมากๆ แห่งหนึ่งเลยทีเดียว

   นาเฮียใช้ หรือ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นไทย และชาวนาไทย รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอันทรงคุณค่า และข้าวพันธุ์ต่างๆ ผ่านแปลงนาสาธิตขนาดใหญ่ และบ้านเรือนไทยที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา นอกจากนี้ยังมีส่วนของหอเตือนภัยชาวนา ร้านโชห่วย และร้านขายของที่ระลึก รวมถึงมุมสุดวินเทจ และวิวสวยๆ ของทุ่งนาให้เราไปถ่ายรูปเล่นกัน นับเป็นที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ

  ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย หรือ นาเฮียใช้ ก่อตั้งโดย นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา บุตรชายของ คุณพิชัย เจริญธรรมรักษา หรือ เฮียใช้ ที่ช่วยบิดาประกอบอาชีพรับซื้อข้าวเปลือก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 ก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อนำมาเพาะปลูก และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพ หลังจากที่ธุรกิจเติบโตก็ได้ตัดสินใจก่อตั้ง ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ขึ้นเพื่อพัฒนาให้แปลงนาแห่งนี้เป็นที่เที่ยวเชิงเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนได้มาศึกษาความรู้เรื่องข้าว และวิถีชีวิตชาวนาไทยค่ะ


  ภายในนาเฮียใช้นั้นแบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรือนวิถีชาวนาไทยในอดีต และ ยุ้งเก็บข้าว ที่จัดแสดงอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในอดีต อุปกรณ์ในการทำนา เครื่องมือดักจับปลา เครื่องมือทำงานไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย เรือนพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว ที่บอกเล่าพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงหนังสือข้าวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ของข้าว โรคและศัตรูของข้าว 

  โซนด้านนอกจะเป็นจะส่วนของ แปลงนาสาธิต ที่สาธิตการอนุรักษ์และรักษาพันธุ์ข้าว รวมถึงการปลูกข้าว โดยจะมีการสาธิตการดำนาด้วยการปักดำในทุกวันที่ 1 ของเดือน ด้วยกล้าเพียงต้นเดียว ต่อ 1 กอ เพื่อให้เราได้เห็นการแตกกอของต้นข้าว และเพื่อให้ชาวนา และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กระบวนการทำนาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น บริเวณแปลงนายังมี หอเตือนภัยชาวนา 3 ชั้น ความสูง 14.5 เมตร เพื่อให้พวกเราขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของทุ่งนากันค่ะ

   หลังจากที่เที่ยวชมโซนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถไปนั่งพักทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ ให้ชื่นใจที่ร้านโชห่วย ซึ่งตกแต่งในสไตล์วินเทจแบบร้านค้าในอดีต จากนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนของที่ระลึกที่ร้านขายของฝากกันนะคะ

นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี
ที่อยู่ : ถนนสุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พิกัด : https://goo.gl/maps/PYF9untqec72sV4z6

Share