พาเที่ยว น้ำตกปุญญาบาล ระนอง

พาเที่ยว น้ำตกปุญญาบาล ระนอง

น้ำตกปุญญาบาล น้ำตกสวยตลอดปีของระนอง เป็นน้ำตกที่ให้ทิวทัศน์สวยงาม ถ้าเดินทางจากกรุงเทพเข้าระนอง จะเห็นน้ำตกปูญญาบาลก่อน แล้วจึงลัดเลาะเข้าสู่ระนอง น้ำตกมีด้วยกัน 3  ชั้น ต้นกำเนิดมาจากลำห้วยเล็กๆ บนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น ป่าราชกรูด น้ำตกปุญญาบาลเป็นน้ำตกชั้นแรก มีลักษณะสายธารไหลลงจากหน้าผาสูง สูงประมาณ 10 เมตร

ส่วนน้ำตกตอนที่ 2  มีชื่อว่าน้ำตกโตนไผ่ และชั้นที่ 3  ชื่อโตนต้นเฟิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ จะมีเส้นทางชมน้ำตก และศึกษานิเวศฯป่าดิบจากชั้น 1 ถึงชั้นที่3  มีระยะทางรวม 300  เมตร เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่ามีความงาม น้ำตกไหลตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้สะดวก  ชาวระนอง จัดน้ำตกปุญญาบาล เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวระนอง มาว่ายน้ำ รัปทานอาหาร เพลิดเพลินชม ธรรมชาติ น้ำตกในจังหวัดระนองส่วนใหญ่จะเย็นมาก เนื่องจากการไหลผ่านของน้ำตกมาจากป่าดิบ ซึ่งแสงอาทิตย์เข้าไม่ถึง ฝนตกเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำตกใสใหลเย็น

น้ำตกปูญญาบาล ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองมาตามถนนเพชรเกษมหมายเลย 4  เส้นทางไปชุมพร ขับรถลัดเลาะตามเทือกเขาออกจากตัวเมืองมา 15 กิโลเมตร น้ำตกจะอยู่ติดริมถนนทางขวามีป้ายบอกทางชัดเจน

Share