พาเที่ยว น้ำตกโตนไทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

พาเที่ยว น้ำตกโตนไทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

น้ำตกโตนไทร ตั้งอยู่ในตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง บริเวณน้ำตกเป็นสวนรุกขชาติ ร่มรื่น เป็นน้ำตก ขนาดเล็ก น้ำจะไหลแรงอยู่ในฤดูฝน อุทยานน้ำตกแห่งชาติโตนไทร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาพระแถว ในวนอุทยานมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด มีสัตว์ป่าหลายชนิด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ วนอุทยานได้รับการตกแต่งให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีต้นไม้ใหญ่ ๆ ให้ร่มเงา ต้นไม้เหล่านี้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปี นอกจากนี้ยังมีต้นปาล์มหลังขาวขึ้นเต็มไปหมด โดยปาล์มหลังขาวนี้เป็นต้นไม้สกุลใหม่ที่ค้นพบในภูเก็ตเท่านั้น ในบริเวณน้ำตกโตนไทร ยังมีนกหลากหลายสายพันธ์ นับร้อยชนิดเลยทีเดียว

น้ำตกโตนไทร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน มีเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง อยู่ในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว ตำบลเทพกษัตรี ที่เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานสัตว์ป่าเขาพระแทว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2520 เป็นป่าที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น หมูป่า ลิง หมีป่า กระจง และยังมีปาล์มหลังขาว พันธุ์ไม้หายากที่ค้นพบที่อุทยานแห่งนี้เป็นแห่งแรก

การเดินทาง : ใช้ถนนเทพกระษัตรี ถึงสี่แยกอำเภอถลางแล้วเลี้ยวขวาไป 3 กิโลเมตร

น้ำตกโตนไทร ตั้งอยู่ในตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Share