พาเที่ยวน้ำตกไทรโยคใหญ่ กาญจนบุรี

พาเที่ยวน้ำตกไทรโยคใหญ่ กาญจนบุรี

สำหรับ น้ำตกไทรโยคใหญ่ เป็นน้ำตกที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยค่ะ ซึ่งจะแยกเป็น 2 แพร่ง ส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือเรียกว่าน้ำตกไทรโยคใหญ่ ลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 8 เมตร โดยเราสามารถไปชมความงดงามของน้ำตกได้จากจุดชมวิวสะพานแขวนไทรโยค หรือล่องเรือชมไปชมน้ำตกใกล้ๆ ได้ค่ะ

น้ำตกไทรโยคใหญ่
ที่อยู่ : ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Share