พาเที่ยว บ้านท่าน้ำหัวนอน  ลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

พาเที่ยว บ้านท่าน้ำหัวนอน ลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ย่านชุมชนเก่า
ท่าน้ำหัวนอน เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนริมน้ำ บริเวณชุมชนเริ่มต้นจากบริเวณริมแม่น้ำ ขยายตัวออกมาจนถึงถนนใหญ่ของเมืองพัทลุง

อีกฝั่งของแม่น้ำเป็นชุมชนตลาดลำปำ เชื่อมกันด้วยสะพาน เป็นชุมชนเรือนไม้เดี่ยว วางตัวต่อเนื่องกันบนถนน 2 เลน ขนาดเล็ก มีสภาพดี และการปรับปรุงอาคารยังคงรักษาสภาพเดิมของอาคารไว้ได้ มีการใช้งานอาคารเป็นที่อยู่อาศัย บางอาคารใช้ชั้นล่างเป็นพื้นที่ค้าขายของสด และของใช้ทั่วไป มีการทำเกษตรและประมงระดับครัวเรือน

ตลาดนัด บ้านท่าน้ำหัวนอน
ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000ณ

Share