พาเที่ยว ปราสาทบ้านปราสาท ศรีสะเกษ  โบราณสถาน ที่งดงาม

พาเที่ยว ปราสาทบ้านปราสาท ศรีสะเกษ โบราณสถาน ที่งดงาม

ศรีสะเกษ จังหวัดที่เต็มไปด้วย โบราณสถาน มากมาย เรียกได้ว่าเป็นเมืองของโบราณสถานเก่าแก่เลยก็ว่าได้ งั้นตามเราไปเดินดู ปราสาทบ้านปราสาท ที่เก่าแก่และยังคงสวยงามแห่งนี้กันดีกว่า เป็นหนึ่งใน ที่เที่ยวศรีสะเกษ ที่ต้องมาชมเลยน้า

ประวัติ ปราสาทบ้านปราสาท
ปราสาทบ้านปราสาท หรือ ปราสาทห้วยทับทัน หรือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดปราสาทพนาราม บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาราวๆ พุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อไว้สำหรับเป็นที่ประดิษฐาน เทพเจ้าตีมูรติ ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์นั่นเองค่ะ

ซึ่งโบราณสถานแห่งนี้เป็นศิลปะร่วมแบบคลัง-ปาปวน คือมีปรางค์อิฐจำนวน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน รอบปราสาทมีกำแพงศิลาแลงล้อมทั้ง 4 ด้านเอาไว้ รวมถึงมีโคปุระอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออก ส่วนปรางค์องค์กลางนั้น ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อีก 2 องค์อยู่เล็กน้อย หลังคานั้นก็จะเตี้ยกว่า ลักษณะของปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง

 โดยจะมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกแค่เพียงด้านเดียวเท่านั้น กรอบประตูเป็นหินทราย และมีทับหลังติดอยู่เป็นภาพบุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาล ส่วนปรางค์ 2 องค์ที่ขนาบข้างนั้นจะมีขนาดเดียวกันเลยค่ะ แต่ในยุคหลังๆ นั้นก็มีการดัดแปลงรูปแบบไปอย่างมาก ที่สังเกตได้ชัดเลยก็คือส่วนของ ประตู ที่มีการก่ออิฐปิดตายทั้งสี่ด้านเอาไว้ 

 แต่ยังคงมีกรอบประตูหินทรายและชิ้นส่วนทับหลังสลักภาพการกวนเกษียรสมุทรตกอยู่หน้าประตูปรางค์ องค์ที่อยู่ด้านทิศใต้ ซึ่งคนในชุมชนก็เชื่อกันว่า ใครที่กำลังเดือดร้อนแล้วมาบนขอที่ ปราสาทบ้านปราสาท แห่งนี้ ก็จะได้ดังที่ปรารถนานั่นเองค่ะ เลยทำให้มีทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้กันอย่างต่อเนื่องกันเลย โดยเฉพาะวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกๆ ปี จะเป็นวันจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุค่ะ

การเดินทาง ไป ปราสาทบ้านปราสาท
ถ้ามาจากตัวเมืองศรีสะเกษ ก็ให้ขับไปบนถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 226 ไปประมาณ 39 กิโลเมตร พอมาถึงอำเภอห้วยทับทันก็ให้เลี้ยวขวาไปตามทาง อีกประมาณ 8 กิโลเมตร ไม่นานก็จะถึง ปราสาทบ้านปราสาท ค่ะ

ข้อมูล ปราสาทบ้านปราสาท ศรีสะเกษ
ที่อยู่ : ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

Share