พาเที่ยว ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พาเที่ยว ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง หรือชื่อเต็มๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า อีกทั้งยังมีกองกำลังต่างๆ มีการขนส่งยาเสพติดและปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงมีการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชินีจึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยบริเวณนั้น พัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

ปางอุ๋ง มีลักษณะเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำมีทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน หลายคนอาจยังไม่เข้าใจความหมายของปางอุ๋ง วันนี้พี่เห็ดจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ คำว่า “ปาง” หมายถึง ที่พักของคนทำงานในป่า ส่วน “อุ๋ง” นั้นเป็นภาษาเหนือหมายถึง ที่ลุ่มต่ำ คล้ายกระทะใบใหญ่ที่มีน้ำขังเฉอะแฉะ ซึ่งปางอุ๋งก็น่าจะหมายถึง ที่พักริมอ่างเก็บน้ำ นั่นเอง

Share

Written by: