พาเที่ยวพระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เชียงราย

พาเที่ยวพระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เชียงราย

พระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ ซึ่งนับมาเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของดอยแม่สลองเลยทีเดียวค่ะ เจดีย์ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ใกล้ๆ กับองค์เจดีย์ มีวิหารแบบล้านนาประยุกต์ เป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ ซึงเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง ตรงนี้จึงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆ

ที่อยู่ : ดอยสูงสุดของแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พิกัด : https://goo.gl/maps/rBwqYqfzsYm1KBVo7

Share