พาเที่ยว พระผุด วัดพระทอง ภูเก็ต

พาเที่ยว พระผุด วัดพระทอง ภูเก็ต

พาเที่ยวพระผุด วัดพระทอง

วัดพระทองเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระทอง หรือ พระผุด เป็นพระประธานในวิหารหลวงพ่อพระทอง โผล่พ้นเพียงพระเกตุมาลาจากพื้นดิน ปัจจุบันเป็นมีรูปจำลองกอสวมทับไว้แบบครึ่งองค์ให้สักการะบูชา จึงนับว่าแปลกประหลาดกว่าพระพุทธรูปทั้งหมดในประเทศไทย และได้กลายเป็น Unseen Thailand ของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะจากพุทธศาสนิกชนของทั้งไทยและจีนกล่าวขานกันว่าใครทุกข์โศกไปกราบไหว้ขอพร ก็จะสัมฤทธิ์ผลดลบันดาลให้ตามที่่ปรารถนา เดิมที่ตั้งของวัดพระทองนั้นมีลักษณะเป็นทุ่งนาและทุ่งหญ้ากว้าง มีน้ำไหลผ่านลำคลอง ในบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองเก่าของเจ้าถลางสมัยนั้น ในสมัยก่อนชาวบ้านเรียกว่า “ทุ่งนาใน” ปัจจุบันคือ “บ้านนาใน” และมีตำนานมากมายเกี่ยวกับพระผุดเล่าขานถึงที่มา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระองค์ท่านได้ทรงเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ต ได้เสด็จมาทอดพระเนตรพระทอง พระองค์ทรงมีพระราชวิจารณ์ไว้ว่า “การก่อพระพุทธรูปสวมพระผุดนี้ก่อด้วยอิฐถือปูน มีแต่เศียรกับพระองค์เพียงเท่าทรวงเพื่อให้ดูเหมือนผุดขึ้นมาจากพื้นดิน ฝีไม้ลายมือทำก็กระนั้นแหละ แต่ต้องชมว่าเขากล้า มีคนน้อยคนที่จะกล้าทำพระครึ่งองค์เช่นนี้ เพราะฉะนั้นก็จะต้องยอมรับว่าเป็นของควรดูอย่างหนึ่ง” ต่อจากนั้นทรงพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดพระทอง”

ในความเป็นจริงพระผุดเป็นพระพุทธรูปผุดเพียงพระเกตุมาลาจากพื้นดิน ปัจจุบันเป็นมีรูปจำลองกอสวมทับไว้แบบครึ่งองค์ให้สักการะบูชา

Share