พาเที่ยว พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง               ย่านชุมชนเก่า ระยอง

พาเที่ยว พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง ย่านชุมชนเก่า ระยอง

ถนนยมจินดา เป็นถนนเก่าแก่ของเมืองระยอง ความยาวประมาณ 600 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นชุมชนเก่าที่อยู่ริมน้ำที่มีประวัติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศเก่าๆ ของระยอง

อดีตเมืองระยองใช้แม่น้ำระยองที่ไหลผ่านใจกลางเมือง เป็นลำน้ำสายหลักในการติดต่อค้าขายและทำธุรกิจการค้า มีกิจการอู่ต่อเรือ ใช้การคมนาคม ใช้เส้นทางน้ำขนส่งสินค้าขึ้นล่องไปยังหัวเมืองต่างๆ จนกระทั่งสมัย พระศรีสมุทรโภค (อิ่ม ยมจินดา) เจ้าเมืองคนสุดท้ายของเมืองระยอง ได้เริ่มสร้างถนนแห่งแรกขึ้น ให้ขนานไปกับแม่น้ำ ชื่อว่า ถนนยมจินดา ซึ่งกลายเป็นถนนที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมืองระยองในอดีต

บนถนนยมจินดานี้ นอกจากจะมีบ้านเรือนเก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปี ที่อนุรักษ์ไว้ ยังมี พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง เป็นห้องแถวเล็กๆ ริมถนน ที่แสดงความเป็นมาของจังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่ายโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวระยองในอดีต เช่น เฟอร์นิเจอร์สมัยโบราณ เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าวของเครื่องใช้ที่หาดูได้ยาก เปลือกหอยโบราณ ภาพเจ้าเมืองระยอง ภาพการแต่งกายสมัยก่อน เป็นต้น เราสามารถเดินชมและถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองเก่าได้ โดนพิพิธภัณฑ์ระยอง ไม่มีค่าเข้าชม

ในวันเสาร์-อาทิตย์มีการปิดถนนเพื่อทำเป็นถนนคนเดินและมีการจำหน่าย อาหาร ขนมและของที่ระลึก
ถ้าใครเคยไปชุมชนริมน้ำจันทบูร จะรู้สึกว่าถนนยมจินดา และ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ทั้งสองที่นี้มีส่วนคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของชุมชนเก่า และ อยู่ติดแม่น้ำ

ถนนยมจินดา เป็นถนนสั้นๆ ประมาณ 600 เมตร ใช้เวลาเดินชมประมาณ 30-45 นาที ในกรณีที่ขับรถมาแนะนำให้จอดรถที่ถนนใกล้เคียง แล้วเดินมาถนนยมจินดา เนื่องจากถนนยมจินดาเป็นถนนเล็ก ไม่มีที่จอดรถ ไม่ควรขับรถเข้ามา

พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง
บ้านสัตย์อุดม, ถนน ยมจินดา ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง

Share