พาเที่ยว มัสยิดกรือเซะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

พาเที่ยว มัสยิดกรือเซะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

มัสยิดกรือเซะ หรือที่เรียกว่า มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยอาคารนั้นจะมีขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 29 เมตร และสูง 6 เมตร ซึ่งมีลักษณะของเสาเป็นทรงกลม เลียนแบบรูปร่างมาจากเสาโกธิกของยุโรปนั่นเองค่ะ ส่วนช่องประตู หน้าต่าง ก็จะเป็นแบบโค้งแหลม และโค้งมน ตรงฐานมัสยิด ก็จะมีความคล้ายคลึงกับอิฐในสมัยทวารวดีอยู่ด้วย คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นมาในสมัยอยุธยา แต่บางบันทึกก็ว่าต่างกันไป อีกทั้งมัสยิดนี้ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี พ.ศ.2478 ด้วยนะคะ ถือได้ว่าเป็นความงดงามของอดีตที่ต้องไปชมด้วยตาตัวเองสักครั้งเลยทีเดียวค่ะ

มัสยิดกรือเซะ บ้านกรือเซะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Share