วังศิลาแลง แกรนด์แคนยอน น่าน

วังศิลาแลง แกรนด์แคนยอน น่าน

วังศิลาแลง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุด Unseen ของน่าน เลยก็ว่าได้ ใครที่ได้ไปเช็คอินเมืองปัว คือต้องไม่พลาดแวะไปเที่ยว เพราะที่นี่ได้ชื่อว่า แกรนด์แคนยอนเมืองปัว เลยทีเดียว

ที่นี่เป็นที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม เกิดจากเมื่อหลายพันปีมาแล้ว พื้นที่ตรงนี้ได้เกิดการเลื่อนตัวของเปลือกโลก ของแนวรอยเลื่อนปัว ทำให้เมื่อกระแสน้ำกูนไหลผ่านไปทุกวันๆ เราจะได้เห็นความสวยงามของวังน้ำและโตรกผาเป็นช่วงๆ โดยมีวังน้ำประมาณ 7 วัง รวมระยะทางมากกว่า 400 เมตร ในช่วงฤดูแล้งสีน้ำจะใสมองเห็นความสวยงามของวังน้ำและโตรกผาได้อย่างชัดเจน สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดู แต่ที่สวยคือฤดูหนาว

วังศิลาแลง แกรนด์แคนยอน น่าน
บ้านหัวน้ำ ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Share