พาเที่ยววัดกกไม้แดง วัอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พาเที่ยววัดกกไม้แดง วัอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วัดกกไม้แดง มีพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ สีทองอร่ามตั้งอยู่ วัดกกไม้แดง ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 1580 โดยตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้าน ที่มี บึงกกไม้แดง อยู่ทางทิศตะวันตกนั่นเอง
ซึ่งชาวบ้านก็ได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นมา นอกจากพระพุทธรูปนอนองค์นี้แล้ว ภายในวัดก็ยังมี เจ้าแม่กวนอิม ให้เราได้สักการะ อักด้วย

วัดกกไม้แดง
ที่อยู่ : ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด : https://goo.gl/maps/Dbn9XDEcL6h47VeN6

Share