พาเที่ยว วัดกำแพงแลง วัดเทพปราสาทศิลาแลง จังหวัดเพชรบุรี

พาเที่ยว วัดกำแพงแลง วัดเทพปราสาทศิลาแลง จังหวัดเพชรบุรี

วัดกำแพงแลง หรือ วัดเทพปราสาทศิลาแลง แต่เดิมนั้นที่นี่เป็นเทวสถานในสมัยขอมค่ะ สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1700-1750 ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีโบราณสถานสมัยลพบุรี ยุคขอมเรืองอำนาจนั่นเอง เรียกได้ว่า เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีอายุกว่าพันปีเลยทีเดียวค่ะ

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการบูรณะ และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนาที่ใช้ชื่อว่า วัดกำแพงแลง แต่ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยของอารยธรรมขอมมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ โดยภายในปราสาทนั้น จะพบปรางค์ 5 องค์ที่มีปรางค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลาง และมีปรางค์อีก 4 องค์วางตัวอยู่ทั้งสี่ทิศเหมือนเทวสถานขอมอื่นๆ ค่ะ

โดยภายในปรางค์แต่ละองค์นั้น เป็นเทวลัยที่ประดิษฐานเทวรูปเคารพ คือ พระอิศวร พระพรหม พระณารายณ์ พระลักษมี และพระขันธกุมาร แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงแค่ 3 องค์เท่านั้น

วัดกำแพงแลง วัดเทพปราสาทศิลาแลง
ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Share