พาเที่ยววัดจันทร์ตะวันตก วัดสวย พิษณุโลก

พาเที่ยววัดจันทร์ตะวันตก วัดสวย พิษณุโลก

วัดจันทร์ตะวันตก ตั้งอยู่ตรง สะพานสุพรรณกัลยา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตรงข้ามกับ วันจันทร์ตะวันออก โดยมีแม่น้ำน่านขั้นตรงกลาง เป็นวันเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตงดงาม โดดเด่นด้วย มหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม สีทองอร่าม และ หลวงพ่อทองไหลมา พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรประทับยืนขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า

ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า วัดจันทร์ตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด แต่มีการสันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างเมืองพิษณุโลกเลยค่ะ ซึ่งเดิมวันนี้มีชื่อว่า วัดรังเงิน แต่หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อราว ปี พ.ศ. 2400 ทำให้วัดและบ้านเรือนรอบๆ เสียหายจนหมด หลังเหตุการณ์ในวันนั้นชาวบ้านจึงตั้งใจจะหาที่ดินใกล้ๆ แม่น้ำเพื่อสร้างวัด จนกระทั่ง นายเทศ และ นางทองคำ ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้มอบที่ดินของจนจำนวน 16 ไร่ 3 งาน เพื่อให้สร้างวัด และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดจันทร์ ตามต้นจันทร์ที่ขึ้นอยู่รอบๆ วัดนั่นเองค่ะ

ต่อมาก็ได้มีการสร้างโรงเรียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ต่อด้วยการสร้างพระอุโบสถ และได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ปี พ.ศ. 2490 และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดจันทร์ตะวันตก นับแต่นั้นมา

มีเรื่องเล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 2546 พระอาจารย์อุบาลี ได้พบกับสมเด็จองค์ปฐมในนิมิต และขออนุญาตสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพบูชา ภายใน มหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม จึงเป็นที่ประดิษฐาน สมเด็จองค์ปฐม พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ มีซุ้มเรือนแก้ว ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ๙ นิ้ว ซึ่งเป็นการจำลองรูปแบบสถาปัตยกรรม และลักษณะของสมเด็จองค์ปฐมจากนิมิตของพระอาจารย์อุบาลีทั้งหมดค่ะ

นอกจากมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมแล้ว บริเวณด้านหน้า ใกล้กำแพงวัดก็จะเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทองไหลมา พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรประทับยืน ด้านหลังมี พระพุทธเจดีย์สระหลวง สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและประดิษฐาน พระไภษัชยคุรุไพฑูรยประภาตถาคต และ รูปหล่อหลวงปู่สุ่น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ผู้คนไปสักการะกราบไหว้ค่ะ

หากขับมาจากกรุงเทพ ก่อนตัวเมืองพิษณุโลกเราก็จะพบกับทางแยกแรกตรง ถนนประชาอุทิศ ให้ขับตามทางสายหลักไปเรื่อยๆ ก็ถึงวัดจันทร์ตะวันตก หรือถ้าใครมาจากตัวเมือง ให้มาตั้งต้นที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จากนั้นก็ขับรถข้ามสะพานแม่น้ำน่าน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวังจันทร์ก็จะถึงวั ดจันทร์ตะวันตก ได้เช่นกันค่ะ

ข้อมูล วัดจันทร์ตะวันตก พิษณุโลก
ที่อยู่ : 68/4 หมู่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Share