พาเที่ยววัดจันทารามวรวิหาร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

พาเที่ยววัดจันทารามวรวิหาร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

  วัดจันทารามวรวิหาร เมื่อเอ่ยชื่อถึงวัดนี้แล้วถ้าเป็นชาวตลาดพลูคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักวัดนี้ เพราะเป็นวัดที่มีความสำคัญในอดีตอย่างมาก สำคัญจนถึงต้องเรียกเป็นอีกชื่อหนึ่งว่า วัดกลางตลาดพลู ถ้าได้มาเที่ยวตลาดพลูแล้วขอเชิญชวนให้มาสัมผัสไหว้พระทำบุญวัดนี้กันครับ โดยแอดมินก็จะขอนำข้อมูลของวัดจันทารามวรวิหารมาให้ทุกท่านได้ทราบกันดีกว่า

      โดยวัดจันทารามวรวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนนเทอดไท เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางยี่เรือกลาง หรือวัดกลาง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 พระยาสุรเสนา (ขุนเณร) ได้บูรณะขึ้นใหม่และได้รับพระราชทานนามเป็น วัดจันทาราม และต่อมาภายหลังได้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชนิดวรวิหาร


      พระอุโบสถ เดิมเป็นโครงสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน ต่อมาได้ทำการบูรณะในปี พ.ศ. 2517 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520 โดยเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นศิลปกรรมแบบจีน ภายในประดิษฐานพระประธาน หล่อด้วยทองเหลือปางมารวิชัย และยังมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรแบบครึ่งซีกทำด้วยไม้สัก

       พระวิหาร ลักษณะศิลปะแบบจีน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา โครงสร้างเดิมด้วยการก่ออิฐถือปูนแบบพระอุโบสถและได้รับการบูรณะแบบพระอุโบสถ

       วัดจันทารามวรวิหารเดิมมีชื่อว่า วัดบางยี่เรือกลาง หรือ วัดกลาง เพราะอยู่กลางระหว่างวัด 2 วัด คือ วัดราชคฤห์ กับ วัดอินทาราม กล่าวคือ เมืองธนบุรีเดิมในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตั้งอยู่ที่วัดศาลา 4หน้า (วัดคูหาสวรรค์ ปัจจุบัน) ในคลองบางกอกใหญ่ จากเมืองเก่ามาก็ถึงวัดราชคฤห์ก่อนจึงเรียกวัดราชคฤห์ว่า “วัดบางยี่เรือใน เหนือ” ส่วนวัดจันทารามอยู่กลางจึงเรียกว่า “วัดบางยี่เรือกลาง” ถัดมาก็ถึงวัดอินทาราม จึงเรียกว่า “วัดบางยี่เรือนอก(ใต้)”

       ในสมัยโบราณนั้นไม่มีการตั้งชื่อวัดเป็นกิจจะลักษณะหรือเป็นทางการเหมือนอย่างในสมัยปัจจุบัน จะเรียกชื่อวัดจากที่ตั้ง ตำบล ที่ตั้งอยู่และถ้าตำบลนั้นมีหลายวัดด้วยกันและอยู่ใกล้กันเป็นลำดับซึ่งอาจกำหนดจากตัวเมืองได้ว่า “ใน” “กลาง” และ”นอก” ก็จะเรียกวัดที่อยู่ใกล้ว่า “วัดใน” วัดถัดไปก็เรียกว่า”วัดกลาง” และวัดสุดท้ายก็ เรียกว่า “วัดนอก” ตามแต่ที่จะเข้าใจกันตามยุคสมัยหรือเรียกตามสถานที่

      วัดจันทาราม เป็นวัดโบราณมีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ตามตำนานพระอารามหลวงโดยสังเขป พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ให้ข้อมูลที่ตรงกันคือ พระยาสุรเสนา (ขุนเณร) เป็นผู้สร้าง และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์แล้วได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “วัดจันทาราม” แต่วัดนี้จะสร้างเมื่อไรไม่มีหลักฐานที่จะให้ค้นคว้าอ้างอิงได้

         วัดจันทารามก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ควรค่าการมาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นวัดที่สำคัญมากๆวัดหนึ่งของตลาดพลูเลยก็ว่าได้ถ้ามาเที่ยวตลาดพลูแล้วอย่าลืมแวะมาไหว้พระทึ่วัดจันทารามแห่งนี้ด้วยนะครับ

วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลาง ตลาดพลู)
PFCJ+XC5 ถนนเทอดไท แขวง บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Share