พาเที่ยว วัดชมภูเวก วัดดัง จังหวัดนนทบุรี

พาเที่ยว วัดชมภูเวก วัดดัง จังหวัดนนทบุรี

วัดชมภูเวก หนึ่งใน วัดดัง ของ นนทบุรี เป็นวัดมอญที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก เก่าแก่กว่า 350 ปีมาแล้ว ศิลปะนี้จะผสมผสานระหว่าง ไทย มอญ จีน พม่า และ ตะวันตก เข้าด้วยกัน เราจะเห็นได้จาก ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ที่แสดงเรื่องราวของทศชาติชาดกและพุทธประวัติ โดยทั้งสี่ด้านนั้น จะใช้สีฝุ่นผสมกาวตามแบบอยุธยา สร้างจากฝีมือของช่างสกุลนนทบุรี นั่นเองค่ะ

ที่มาของชื่อ วัดชมภูเวก นั้น จะหมายถึง ขอสรรเสริญเนินสูงที่มีความวิเวก หรือเงียบสงบ พระอุโบสถด้านหลังนั้น เมื่อก่อนจะเป็นทรงมหาอุด อยู่หลังเจดีย์มีรูปแบบเดียวกันกับเจดีย์ที่เมืองหงสาวดี มีพาไลหน้าบันประดับปูนปั้นลายดอกพุดตาน กลางดอกจะเป็นเครื่องถ้วยลายครามและเบญจรงค์ ที่ซุ้มประตูและหน้าต่างก็จะเป็นปูนปั้นลายพฤกษา

นอกจากนั้น ก็จะมีรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมในท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามอยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดแหลมด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพแม่พระธรณีที่งดงามที่สุดภาพหนึ่งของเมืองไทยเลย และในอุโบสถหลังใหม่นั้น ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูปยืนอีก 2 องค์ค่ะ นอกจากนี้วัดยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2517 ด้วยค่ะ

แต่อีกหนึ่งสัญลักษณ์คู่ วัดชมภูเวก ก็คือ พระมุเตา หรือ เจดีย์ทรงมอญ ที่สร้างใน ปี พ.ศ. 2225 และได้ทำการบูรณะ ในปี พ.ศ. 2460 เพื่อสร้างพระมุเตาให้สูงใหญ่กว่าเดิม โดยมีการสร้างเจดีย์รายที่มุมพระมุเตาทั้งสี่ของฐาน นอกจากนั้นยังได้สร้างเจดีย์อีกสององค์ด้านหลังพระมุเตา เพื่อบรรจุอัฐธาตุอดีตเจ้าอาวาสด้วยค่ะ ส่วนพระมุเตานั้น สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมาก็เพื่อบรรจุพระบรมธาตุนั่นเอง

ถือได้ว่าเป็น วัดดัง ที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยว นนทบุรี เลยนะคะ คงจะหาวัดในประวัติศาสตร์และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบนี้ ไม่ได้ง่ายๆ แน่ๆ ใครไม่มีเวลาไปเที่ยวไกลๆ มาเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ ไหว้พระ ที่ วัดชมภูเวก ก็ดีเหมือนกันนะคะ

วัดชมภูเวก นนทบุรี
ซอย วัดชมภูเวก 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Share