พาเที่ยว วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง จังหวัดตรัง

พาเที่ยว วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง จังหวัดตรัง

วัดตันตยาภิรม หรือ วัดต้นตอ ตามภาษาท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดนิกายมหานิกาย ชนิดสามัญ วัดตันตยาภิรมเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตรังสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดตรังในสมัยปี พ.ศ. 2461

ปัจจุบันวัดตันตยาภิรมเป็นพระอารามหลวง มีที่ประดิษฐ์พระเจดีย์ วัดตันเป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองตรังมีเจดีย์ที่สูงสง่า เป็นจุดเด่นของวัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินยกช่อฟ้าอุโบสถ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ภปร” ไว้ที่หน้าบันด้านหน้าอุโบสถ ติดกันเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำเรียงซ้อน 5 ชั้น ฐานล่างสุดเป็นสี่เหลี่ยม ภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติ ซึ่งถ้าอยากจะไปชมความสวยงามภายในต้องไปวันพระเท่านั้น

วัดตันตยาภิรม
ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000

Share