สินค้าแนะนำ

พาเที่ยว วัดธรรมปัญญารามบางม่วง พระยูไลไภษัชย์ นครปฐม

พาเที่ยว วัดธรรมปัญญารามบางม่วง พระยูไลไภษัชย์ นครปฐม

   วัดธรรมปัญญารามบางม่วง พระยูไลไภษัชย์ วัดสวย นครปฐม ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนแห่งนี้ เป็นวัดที่มี พระแม่กวนอิม ในอิริยาบถนอน หรือ พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ปางเสวยสุข ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความยาวถึง 21 เมตรค่ะ และที่นี่ยังถือได้ว่าเป็นวัดนิกายมหายานแห่งเดียวของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
ที่อยู่ : ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พิกัด : https://goo.gl/maps/bisLpi74qnf6JTxk6

Share