พาเที่ยว วัดนอกปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พาเที่ยว วัดนอกปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วัดนอกปากทะเล เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านในชุมชนมาแต่โบราณค่ะ โดยวัดนอกปากทะเลแห่งนี้มีสิ่งสำคัญในวัดได้แก่ โบสถ์ไม้สักโบราณ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี

และยังมี วิหารเภตรานิพพานัง ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามของศิลปะหลายแขนง โดยจะเห็นได้เด่นชัดมากๆ เพราะตัวอาคารเป็นทรงของเรือสำเภาค่ะ ภายในมีภาพเขียนลายรดน้ำลงรักปิดทอง ประดับอยู่ทั่วผนังวิหาร วิจิตรตระการตามาก และมีอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง พวงมาลัยเรือ ใบพัด เสากระโดงเรือ มาตกแต่งเพื่อให้เหมือนกับเรือสำเภาจริงๆ อีกด้วย

วัดนอกปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Share