พาเที่ยว วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์              (วัดเล่งเน่ยยี่ 2 )

พาเที่ยว วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2 )

ที่เที่ยวนนทบุรี สำหรับสายบุญอีกแห่งที่เราแนะนำให้ไปไหว้พระ และยังเป็นที่ไหว้ขอพร แก้งชง ชื่อดัง อีกแห่งหนึ่งเลยก็คือที่นี่ค่ะ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 บางบัวทอง วัดสวย นนทบุรี ที่มีสถาปัตยกรรมจีนสวยงามมากๆ และพุทธศิลป์ ทำให้มีความคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งเลยทีเดียวค่ะ

ประวัติวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือที่เรียกกันว่า วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เพราะวัดแห่งนี้เป็นสาขาของวัดเล่งเน่ยยี่ ที่เยาวราชนั่นเองค่ะ ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในพ.ศ.2539

โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้เสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชานุญาตให้สร้างวัด และพระราชทานนามว่า วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ และใช้เวลาในการสร้างกว่า 12 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์เลยทีเดียว

การก่อสร้างวัดนั้น ได้ก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ในราชวงค์หมิงและชิง โดยคล้ายกับ พระราชวังต้องห้าม ที่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เลยทีเดียวค่ะ ทำให้มีลวดลาย และความประณีต ละเอียดมากๆ โดยทางวัดได้เชิญช่างฝีมือชั้นครูจากประเทศจีน มาดำเนินการก่อสร้างโดยตรงค่ะ

บริเวณวัด ประกอบด้วยวิหารต่างๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม วิหารแต่ละหลังประดับด้วยลวดลายภาพเขียนสีพุทธศิลป์แบบจีน ก่อสร้างตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางศาสนาพุทธจีนนิกายฝ่ายมหายานค่ะ มีการใช้ สีน้ำเงิน สีแดง และสีทอง เป็นหลัก ทั้ง วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์ วิหารหมื่นพุทธเจ้า วิหารบูรพาจารย์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่พำนักสงฆ์ และ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธเจ้า 3 องค์ คือ องค์อดีต องค์ปัจจุบัน และองค์อนาคต และรายรอบพระวิหารยังประดับด้วยหินแกะสลักต่างๆ มากมายที่นำมาจากประเทศจีนค่ะ

อีกทั้งภายในวัดยังประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม ที่แกะสลักจากไม้หอมต้นเดียว และองค์เทพสำคัญอื่นๆ ของนิกายมหายานอีกด้วย จึงทำให้ที่นี่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยเชื้อสายจีนที่มาไหว้พระ ขอพรกัน

  รวมถึงยังได้ตั้งเป็นพุทธสถานให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจีนนิกายอีกด้วย และยังเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีคนนิยมมา แก้ชง ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ นนทบุรี
ที่อยู่ : 959 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Share