พาเที่ยว วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม

พาเที่ยว วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม

 วัดบางกะพ้อม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีจุดที่น่าสนใจหลายจุด คือ ภายในวิหารเก่ามีภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนูน และกลางวิหารประดิษฐาน พระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่ ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวไปสักการะกันค่ะ นอกจากนี้ หากนั่งเรือมาทางแม่น้ำแม่กลองผ่านหน้าวัด ก็จะเห็นรูปหล่อเหมือนจริงของหลวงพ่อคง ซึ่งเป็นพระเกจิที่ชาวสมุทรสงครามเคารพนับถืออย่างมากอีกด้วย
Bang Kaphom Temple, Samut Songkhram

วัดบางกะพ้อม วัดดัง สมุทรสงคราม
ที่อยู่ : เลขที่ 5 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พิกัด : https://goo.gl/maps/NQ3aqSoN8suBEy1n8

Share