พาเที่ยว วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พาเที่ยว วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วัดบางไผ่ บางบัวทอง เป็นวัดเก่าแก่สวยงามที่สร้างตั้งแต่ พ.ศ.2309 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ทำให้ภายในวัดมีพระพุทธรูปศิลปะสมัยกรุงสุโขทัย พระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทอง และวัตถุสำคัญมากมาย ทั้ง พระแก้วมรกตจำลอง หอพระไตรปิฎกกลางน้ำ และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ศาลาทีปังกรรัศมีโชติอีกด้วยค่ะ

วัดบางไผ่
ที่อยู่ : ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Share