พาเที่ยว วัดบ้านไร่ วัดสวยโคราช นครราชสีมา

พาเที่ยว วัดบ้านไร่ วัดสวยโคราช นครราชสีมา

  วัดบ้านไร่ หรือ วัดหลวงพ่อคูณ มีชื่อเสียงเนื่องจาก พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) หรือ หลวงพ่อคูณ พระเกจิชื่อดัง ที่เคารพศรัทธาของคนทั้งประเทศ ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ค่ะ แต่เดิมวัดบ้านไร่ เป็นสำนักสงฆ์ ที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 ในช่วงรัชกาลที่ 5 โดยมีพระอาจารย์เชื่อม วิรโช เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกได้มีการก่อสร้างศาสนอาคารต่างๆ ขึ้น 

   ปัจจุบันมีการก่อสร้าง หอเทพวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (อาคารปริสุทธปัญญา) ขึ้น และได้กลายจุดเด่นที่สำคัญของวัดบ้านไร่ ตัวอาคารมีลักษณะเป็นประติมากรรมช้างที่งดงาม มีความสูง 4 ชั้น โดยชั้นดาดฟ้าของอาคารเป็นรูปปั้นหลวงพ่อคูณ และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้หอเทพวิทยาคม กลายเป็นพุทธสถานในนิกายเถรวาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ชมสถาปัตยกรรมงดงาม วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
ที่อยู่ : ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
พิกัด : https://goo.gl/maps/n3Yq4KLc99sPuvvL8

Share