พาเที่ยว วัดประชุมราษฎร์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

พาเที่ยว วัดประชุมราษฎร์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

“ไหว้พระขอพรหลวงพ่อใหญ่พระพุทธมงคลนิมิต
ให้ทานอาหารสัตว์ต่อชีวิตโค กระบือ เต่า ภายในวัด”

ที่ตั้งวัดประชุมราษฎร์
เลขที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านปากคลองหก ถนนลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประวัติวัดประชุมราษฎร์
วัดประชุมราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ 2400 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีทั้งหมดจำนวน 124 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด (คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น) จำนวน 22 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ (คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด) จำนวน 102 ไร่ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นริมถนนลำลูกกา ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดปากคลองหก” เพราะอยู่ทางด้านทิศเหนือของคลองหกวาในส่วนที่ติดกับคลองหก

วัดประชุมราษฎร์ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2441 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 15 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2483 ด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ ได้ใช้ทางราชการสร้างโรงเรียนอยู่ในที่ดินของวัดและซื้อที่ดินให้โรงเรียนเพิ่มอีก 5 ไร่ ห่างจากเขตวัด 5 เส้น

พระพุทธมงคลนิมิต
หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธมงคลนิมิต เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองสวยที่สุดในลำลูกกา สามารถเห็นได้จากระยะไกล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตักกว้าง 15 เมตร สูง 29 เมตร ฐานดอกบัวประดับด้วยกระเบื้องโมเสค (Mosaic) สร้างขึ้นเนื่องในโอกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539

พระครูวิบูลพัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาส

Share