พาเที่ยว วัดป่าภูผาสูง จังหวัดนครราชสีมา

พาเที่ยว วัดป่าภูผาสูง จังหวัดนครราชสีมา

วัดป่าภูผาสูง เป็นอีกหนึ่งวีดสวยในจังหวัดนครราชสีมา และยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบบนภูเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยพระอาจารย์เจต์ ทีฆายุโก ท่านได้ธุดงค์กรรมฐานที่บริเวณภูผาสูง และต่อมาท่านได้ชักชวนพระอาจารย์ใจ พระเพื่อนสหธรรมิกขึ้นมาปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้ สถานที่สำคัญภายในวัดคือ พระธาตุจอมผา หรือ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง

วัดป่าภูผาสูง เป็นอีกหนึ่งวีดสวยในจังหวัดนครราชสีมา และยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบบนภูเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยพระอาจารย์เจต์ ทีฆายุโก ท่านได้ธุดงค์กรรมฐานที่บริเวณภูผาสูง และต่อมาท่านได้ชักชวนพระอาจารย์ใจ พระเพื่อนสหธรรมิกขึ้นมาปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้ สถานที่สำคัญภายในวัดคือ พระธาตุจอมผา หรือ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง

อยู่ : หมู่ที่ 13 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่
Share