พาเที่ยว วัดพระธาตุดอยคำ  เชียงใหม่

พาเที่ยว วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ ที่เที่ยวเชียงใหม่

วัดดัง ประวัติยาวนาน

วัดดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บริเวณ ดอยคำ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 1300 ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยคำ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย

วัดดอยคำ ที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นได้ผ่านการบูรณะปฏิสังขรมาไม่น้อย จึงทำให้สภาพของวัดดูมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่ แต่ความจริงแล้ววัดแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า วัดสุวรรณบรรพต สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1230 โดย เจ้ามหันตยศ และ เจ้าอนันตยศ พระโอรสทั้ง 2 พระองค์ของ พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัยเลยค่ะ ภายในวัดก็จะเป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุดอยคำ ศาลาการเปรียญ รวมถึงพระพุทธรูปสำคัญๆ อีก 2 องค์ คือ พระรอดหลวง พระพุทธรูปหินทรายปิดทององค์ใหญ่ และ พระสามหมอ พระพุทธรูปเนื้อดินที่มีการขุดพบโดยชาวบ้านเมื่อปี พ.ศ. 2509 และนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

 นอกจาก พระธาตุดอยคำ พระรอดหลวง และ พระสามหมอแล้ว ก็ยังมีรูปยักษ์ 2 ตนที่มีความเกี่ยวข้องกับ วัดพระธาตุดอยคำ แห่งนี้เช่นกัน ตามตำนานแล้ว ดอยคำ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ผัวเมีย 2 ตน ชื่อว่า จิตา และ ตาเขียว แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเรียกกันว่า ปู่แสะ และ ย่าแสะ ค่ะ มีอยู่วันหนึ่ง เทวดาได้นำพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปให้กับปูแสะและย่าแสะเพื่อเก็บรักษาโดยฝังไว้บน ดอยคำ และก่อสถูปครอบทับเอาไว้

 จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 1230 ที่พระโอรสทั้ง 2 พระองค์ของพระนางจามเทวีมาพบเข้า จึงทรงโปรดให้สร้างเจดีย์ครอบสถูปไว้อีกชั้นหนึ่ง กลายเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเชียงใหม่คู่กับ พระธาตุดอยสุเทพ ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ วัดพระธาตุดอยคำ ไปไม่ไกลนี่เองค่ะ

 ด้วยความที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บรรยากาศรอบๆ วัดพระธาตุดอยคำ จึงโอบล้อมด้วยธรรมชาติและป่าเขา อีกทั้งยังมีจุดชมวิวตรงระเบียงวัด ทำให้เราเห็นทิวทัศน์ของบ้านเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน ยิ่งถ้าไปในช่วงปลายฝนต้นหนาวถึงหน้าหนาว อากาศบนนี้ก็จะมีความเย็นสบาย เหมาะแก่การมาไหว้พระทำบุญ ทำจิตใจให้สงบร่มเย็นจริงๆ ค่ะ

วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่

  • ที่อยู่ : 108 ถนนเชียงใหม่-หางดง สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
Share