พาเที่ยว วัดพระธาตุดอยจอมทอง เชียงราย

พาเที่ยว วัดพระธาตุดอยจอมทอง เชียงราย

 วัดพระธาตุดอยจอมทอง หรือ วัดพระธาตุดอยทอง เป็นหนึ่งในพระธาตุเก้าจอม ของเชียงราย ซึ่งมีความเชื่อกันว่า ถ้าหากสักการะครบทั้ง 9 จอมภายใน 1 วัน จะเกิดสิริมงคลนั่นเองค่ะ และสันนิษฐานกันว่าวัดนี้น่าจะสร้างขึ้นก่อนที่พญามังรายมหาราชจะสร้างเมืองเชียงรายขึ้นอีก ภายในวัดก็จะมีเจดีย์ล้านนาพุกาม ซึ่งเป็นองค์พระเจดีย์ประธานของวัด ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวมไปถึงมี พระวิหาร ที่มีการออกแบบตกแต่งเป็นพระวิหารแบบร่วมสมัยระหว่างศิลปล้านนาและรัตนโกสินทร์ให้เราได้ชมอีกด้วยค่ะ

ที่เที่ยวเหนือ วัดสวย วัดพระธาตุดอยจอมทอง เชียงราย
ที่อยู่ : ถนนอาจอำนวย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พิกัด : https://goo.gl/maps/1XaMew7HwEfRtd3H6

Share