พาเที่ยว วัดพระธาตุดอยเวา เชียงราย

พาเที่ยว วัดพระธาตุดอยเวา เชียงราย

 วัดพระธาตุดอยเวา ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ มีความเก่าแก่รองลงมาจาก พระธาตุดอยตุง เลยค่ะ รวมถึงยังเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และ พระสุพรรณกัลยา อีกด้วยค่ะ นับเป็นวัดเก่าแก่ที่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแม่สาย และเป็นที่เคารพบูชาของชาวเชียงรายอีกด้วยค่ะ อีกทั้งยังสามารถมองเห็น แม่น้ำสาย ที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย-เมียนม่าได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะ

วัดพระธาตุดอยเวา กราบพระธาตุ ชมวิวสวยเมืองแม่สาย
ที่อยู่ : ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
พิกัด : https://goo.gl/maps/Ea1GUUCeaZjZHXRp6

Share