พาเที่ยว วัดพระธาตุเจดีย์หลวง เชียงราย

พาเที่ยว วัดพระธาตุเจดีย์หลวง เชียงราย

 วัดพระธาตุเจดีย์หลวง หรือ วัดเจดีย์หลวง นี้ เป็นวัดโบราณใน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความสำคัญของอาณาจักรล้านนาในอดีตอย่างมาก โดยภายในวัดนั้นจะมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ พระธาตุเจดีย์หลวง ที่เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สูง 88 เมตร มีทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสนอีกด้วยค่ะ นับเป็นอีกวัดโบราณที่น่าไปเยี่ยมชมอย่างมากค่ะ

วัดเจดีย์หลวง
ที่อยู่ : ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
พิกัด : https://goo.gl/maps/4SasdacmupgTHFGi7

Share