พาเที่ยว วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร นครราชสีมา

พาเที่ยว วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร นครราชสีมา

   วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร หรือ วัดกลางนคร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวโคราชให้ความเคารพนับถือค่ะ ในอดีตที่นี่เคยเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญของขุนนางในสมัยก่อน


   ภายในวัดยังมีศิลปะวัตถุแบบสถาปัตยกรรมของสมัยกรุงศรีอยุธยา และปูชนียสถานภายในวัดยังสวยงาม มีพระอุโบสถที่ตั้งอยู่เกาะกลางสระบัว พระวิหารหลวงและเทวรูปพระนารายณ์สี่กร จำหลักด้วยหินทรายฝีมือขอมโบราณ อันเป็นสัญลักษณ์แสดงพระนามผู้สร้างวัดอีกด้วย

ที่อยู่ : ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พิกัด : https://goo.gl/maps/QaNwDNBUstYMrHTX6

Share