พาเที่ยว วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

พาเที่ยว วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอลี้และยังเป็นวัดประจำหมู่บ้านของชาวปาเกอะญออีกด้วย บริเวณทางเข้าวัดจะมีอนุสาวรีย์พระครูบาชัยวงศาตั้งอยู่ วัดพระพุทธบาทห้วยต้มมีบริเวณที่กว้างขวาง เป็นศาสนสถานที่สำคัญ ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนห้วยต้ม ภายในมีเอกลักษณ์ที่สวยงามด้วยเอกลักษณ์ล้านนา ทำจากศิลาแลงที่ขุดได้จากบ่อศิลาแลง ด้านหลังของวัด สถานที่สำคัญได้แก่ วิหารพระเมืองแก้ว ที่องค์พระธาตุได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม เป็นสถานที่บรรจุสรีระทิพย์ของหลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนา

ที่ตั้ง : ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ที่มา : วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม (lamphun.go.th)

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

538 Posts

View All Posts
Follow Me :