พาเที่ยว วัดพระศรีอารย์ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

พาเที่ยว วัดพระศรีอารย์ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

วัดพระศรีอารย์ เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การใช้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมค่ะ โดยมี พระอุโบสถทองคำ ร้อยล้านเป็นไฮไลท์สำคัญ มีลักษณะเป็นอุโบสถศิลปะแบบอยุธยา ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นวิจิตรบรรจงงดงามจริงๆ ค่ะ

ตัวอุโบสถเป็นสีเหลืองทองอร่ามทั้งตัวอาคารและกำแพงโดยรอบ ด้านในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยศิลปะพม่า สร้างด้วยหยกขาวทั้งองค์ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระศรีอารย์ เป็นที่เคารพของชาวบ้าน และมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพรค่ะ

วัดพระศรีอารย์
139 ซอยสุขาภิบาล 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Share