พาเที่ยว วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดดัง อุบลราชธานี

พาเที่ยว วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดดัง อุบลราชธานี

วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ หรือ วัดใต้เทิง เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำมูล วัดนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเก่าแก่ นามว่า “พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ” นั่นเองค่ะ ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุบลฯ นับถือกันอย่างมากเลยค่ะ

มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาอีกว่า ขณะกำลังหล่อและอัญเชิญ พระเจ้าองค์ตื้อ มาประดิษฐานภายในพระอุโบสถของวัดนั้น ก็ได้เกิดฝนฟ้าคะนองยาวนานมากถึง 7 วัน 7 คืนเลยค่ะ ซึ่งชาวอุบลฯ เชื่อกันว่าเป็นอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ของพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนั่นเอง

ซึ่งพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ นั้นจะเป็นเนื้อทองเก้าสัมฤทธิ์ ปางวิชัย หน้าตักกว้าง 51 นิ้ว สูง 85 นิ้ว ได้รับการยกย่องว่าเป็น พระพุทธรูปที่งดงามในประเทศไทยและภาคอีสาน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จริงๆ แล้วพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ นั้น จะมีอยู่ 5 องค์ด้วยกันค่ะ อยู่ในไทย 4 องค์ คือที่ วัดปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี วัดสีชมพู จังหวัดหนองคาย วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ และที่วัดนี้ ส่วนอีกองค์ก็จะอยู่ที่ประเทศลาว ซึ่งลักษณะจะคล้ายกันมาก น่าจะเป็นช่างในช่วงสมัยเดียวกันค่ะ

นอกจากจะมีพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อแล้ว ที่นี่ก็ยังมีพระพุทธรูปปางยืนห้ามสมุทรถึง 4 องค์ด้วยกัน รวมทั้งพระพุทธรูปเจตมนเพลิง องค์ตื้อ (สีดำสนิท) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้สักการะขอพรกันค่ะ โดยทุกๆ วันที่ 1 ถึง 5 เดือนมีนาคมของทุกปี ทางวัดจะมีการจัดงานเทศกาลอัญเชิญพระพุทธรูปเจตมุนเพลิงองค์ตื้อ เพื่อให้เราได้นมัสการสรงน้ำตลอด 5 วัน 5 คืนเลยด้วย

ความสวยของวัดนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน เพราะที่ฝาผนังของพระอุโบสถก็มีทั้งภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติและพระเจ้าสิบชาติ รูปเหมือนอดีตพระบูรพาจารย์ ของเมืองอุบลฯ โบราณวัตถุ อย่าง หลักศิลาจารึกหินทราย 2 หลัก วิหารเฉลิมพระเกียรติ 200 ปี และเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ให้ได้ชมกันอีกด้วย ใครได้มาเที่ยวที่อุบลราชธานี ก็อย่าลืมมากราบไหว้ขอพรพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อกันนะคะ

วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อุบลราชธานี
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Share