พาเที่ยว วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ลับแล, อุตรดิตถ์

พาเที่ยว วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ลับแล, อุตรดิตถ์

วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกลีบบัว ภายในบริเวณวัดมีพิพิธภัณฑ์ที่เดิมเป็นศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้ มี 2 ชั้น

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นวัดเก่าที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ สิ่งที่น่าเข้าไปเยี่ยมชม ได้แก่ พระแท่นศิลาอาสน์ เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 8 ฟุต ยาว 10 ฟุต สูง 3 ฟุต ฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกลีบบัว มีตำนานว่า พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมี ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย แต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ต่อมาใน พ.ศ. 2451 ไฟป่าไหม้มณฑปและวิหารเหลือแต่แท่นศิลาแลง รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ บานประตูวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ ทำจากไม้สักนำมาแกะสลัก เดิมเคยเป็นบานประตูวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกมาก่อน ภาพวาดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี ที่ประดับภายในพระวิหาร ส่วนใหญ่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อยู่ในศาลาการเปรียญเก่าตกแต่งแบบล้านนา ที่แห่งนี้ก่อตั้งโดยนายเฉลิมศิลป์ ชยปาโล โดยด้านหน้าประดับประดาด้วยไม้ดอกและสวนสมุนไพร สร้างด้วยไม้ มี 2 ชั้น ชั้นล่าง เป็นที่แสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ และเรือพายโบราณ ชั้นบนคุณจะได้ชื่นชมเรื่องราวชีวิตชาววังและชาวบ้านสมัยก่อน เครื่องจักสาน เครื่องมือตีเหล็กและก่อสร้าง เครื่องมือปรุงยาสมุนไพรแผนโบราณ เครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย ธรรมาสน์หลวง ธรรมาสน์โบราณฝีมือช่างสมัยอยุธยา พระพุทธรูปแกะจากต้นโพธิ์โบราณ และพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย-กรุงศรีอยุธยา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น. สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 0 5545 3527 ที่ตั้ง : บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล เลยวัดพระยืนไปเล็กน้อย งานน่าเที่ยว : งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 3 ของทุกปี

วัดพระแท่นศิลาอาสน์
84 หมู่ 6 ถนนทุ่งยั้ง ลับแล, อุตรดิตถ์

Share