พาเที่ยว วัดมหาวนาราม วัดสวย อุบลราชธานี

พาเที่ยว วัดมหาวนาราม วัดสวย อุบลราชธานี

วัดมหาวนาราม หรือเดิมชื่อว่า วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ ตั้งอยู่ใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2322 หรือสมัยของพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองอุบลคนแรกนั่นเองค่ะ ซึ่งใช้เป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติสมณธรรมและวิปัสสนากรรมฐานของชาวบ้านและประชาชนทั่วไปค่ะ

โดยสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2350 พร้อมๆ กับการสร้าง พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง องค์พระประธานที่อยู่ภายในวัดเลยค่ะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะศิลปะแบบลาว ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 5 เมตร รวมถึงยังมีวิหารประดับลายปูนปั้นอย่างงดงาม คือถ้ามาเมืองอุบลฯ ก็ต้องแวะมาไหว้กัน

และทุกๆ วันเพ็ญเดือน 5 ราวๆ เดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงานทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดก และเปิดให้ สรงน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ค่ะ แต่วันปกติทั่วไปทางวัดก็เปิดให้เข้าไป ทำบุญ ทำทาน และ สะเดาะเคราะห์ กันอยู่ตลอดๆ เช่นกัน ใครแวะไป อุบลราชธานี ก็ไปสักการะกันได้น้า

วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี
370 ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Share