พาเที่ยววัดศรีคุณเมือง เชียงคาน จ.เลย

พาเที่ยววัดศรีคุณเมือง เชียงคาน จ.เลย

วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 6 และซอยศรีเชียงคาน 7 เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน ที่หลายต้องแวะมาไหว้พระ ทำบุญ เพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งล้านช้าง และล้านนาไว้ในที่เดียวกันอีกด้วยค่ะ

พระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองนั้นเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี ซึ่งมีความเก่าแก่มาก นอกจากนี้ด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบันที่สวยงาม

วัดศรีคุณเมือง ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
พิกัด : https://goo.gl/maps/8C95Qe7WT2g8wdA68

Share