พาเที่ยว วัดศาลาลอย ในเมือง โคราช

พาเที่ยว วัดศาลาลอย ในเมือง โคราช

  วัดศาลาลอย เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองโคราช ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้นภายหลังจากรบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ.2370 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโคราชเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นเวลากว่า 200 ปี เลยทีเดียว

 ความโดดเด่นของวัดนี้อยู่ที่ พระอุโบสถ ซึ่งสร้างแบบศิลปะไทยประยุกต์ เป็นรูปสำเภาโต้คลื่น และมีการใช้วัสดุพื้นเมือง คือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียน มาประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ภายในมีพระประธาน พระนามว่า "พระพุทธประพัฒน์สุนทรธรรมพิศาล ศาลาลอยพิมาลวรสันติสุขมุนินทร์" ปูนปั้นสีขาว ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนคร

ที่อยู่ : ซอยท้าวสุระ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา
พิกัด : https://goo.gl/maps/AdrRY8SrhhN5vGax6

Share