พาเที่ยว วัดสวยในไทย วัดโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพฯ

พาเที่ยว วัดสวยในไทย วัดโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพฯ

 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ท่าเตียน เป็นวัดประจำรัชกาล 1 ซึ่งทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อมีนาคม พ.ศ. 2551 อีกด้วย

  ภายในพระวิหารประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษคือ มีประดับมุก ภาพมงคล 108 ประการ ที่พระบาทค่ะ อีกทั้งวัดโพธิ์ ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์ และอีกสถานที่สำคัญในวัดโพธิ์ก็คือ มหาเจดีย์ สี่รัชกาล องค์พระเจดีย์นั้นเป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ อันประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1-4 

วัดโพธิ์ ท่าเตียน สวยไม่แพ้ใคร
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พิกัด : https://goo.gl/maps/cz7EEmqftc6D3Xhw9

Share