พาเที่ยว วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวงของ อ.สวรรคโลก อายุกว่า 200 ปี

พาเที่ยว วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวงของ อ.สวรรคโลก อายุกว่า 200 ปี

นมัสการหลวงปู่ พาไปรู้จักวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร หรือวัดจวน ที่ จ.สุโขทัย วัดแห่งนี้สถาปนาขึ้นในรัชสมัย ร.2 ปัจจุบันมี หลวงน้าเสน่ห์ เป็นเจ้าอาวาส โดยตัววัดอยู่ระหว่างบูรณปฏิสังขรณ์

คอลัมน์ “นมัสการหลวงปู่” สัปดาห์นี้ เดินทางขึ้นเหนือไปเยี่ยมวัดเก่าแก่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อายุมากกว่า 200 ปี ที่ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร หรือ วัดจวน ตั้งอยู่ที่ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ติดกับแม่น้ำยม ได้รับการสถาปนาขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อประมาณ พ.ศ.2338 โดยพระยาวิชิตภักดี (นาค) ผู้ครองเมืองสวรรคโลกในสมัยนั้น ได้บริจาคที่ดินจำนวน 42 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่สร้างวัดพร้อมทั้งบริจาค เรือนพัก หรือ จวน ให้เป็นเสนาสนะสงฆ์ (ที่อยู่อาศัย) ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงเรียกวัดจวน

วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณปีพ.ศ.2397 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร วัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ติดต่อกันมาทั้งจากผู้ครองเมือง (คือ ตระกูล วิชิตนาค ในปัจจุบัน) และจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธเรืองฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 2.30 เมตร สูง 2.80 เมตร มีพุทธลักษณะสวยงาม แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง (วัดพระปรางค์) เมืองสวรรคโลกเก่า (อำเภอศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน) ต่อมาเมื่อพระยาวิชิตภักดี (นาค) สร้างวัดสว่างอารมณ์เสร็จแล้วได้อัญเชิญมาประดิษฐาน เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวง มี พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (หลวงน้าเสน่ห์) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวง และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเมืองสวรรคโลก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 โดยพระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 5 ได้เป็นประธานมอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้งพระครูพิศาลสิริวัฒน์ (หลวงน้าเสน่ห์) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวง

แต่ปัจจุบันวัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวง ได้ทรุดโทรม ทางพระครูพิศาลสิริวัฒน์ (หลวงน้าเสน่ห์) จึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์บริเวณหอไตร, สำนักงานมูนิธิพระพุทธเรืองฤทธิ์, และกุฏิเรืองฤทธิ์ 20 ห้อง ที่สภาพทรุดโทรมให้กลับมาสวยงามดังเดิม.

วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
163 ถนน หน้าเมือง ตำบล เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก สุโขทัย

Share