พาเที่ยว วัดสันติคีรี เชียงราย

พาเที่ยว วัดสันติคีรี เชียงราย

 วัดสันติคีรี เป็นวัดสวยที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์ที่สวยงาม  อีกทั้งยังประดิษฐาน พระบรมธาตุเจดีย์ครินทราสถิตมหาสันติคีรี ทรงล้านนาประยุกต์บนยอดดอยสูงกว่า 1,500 เมตร รวมถึงอุโบสถของวัดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน ทำให้ที่นี่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวดอยแม่สลอง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ

วัดสันติคีรี วัดสวย เชียงราย กราบพระธาตุเจดีย์ บนยอดดอย
ที่อยู่ : ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พิกัด : https://goo.gl/maps/HFuaoy1zYVqaYNtN6

Share