พาเที่ยว วัดเขาช่องชาด จังหวัดอุดรธานี

พาเที่ยว วัดเขาช่องชาด จังหวัดอุดรธานี

วัดเขาช่องชาด ตั้งอยู่บนบริเวณสันเขา ภูพานคำ ในเขตของอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 ไว้สำหรับเป็นสำนักสงฆ์ และล้อมรอบไปด้วยป่าเขาสีเขียวมากมาย โดยไฮไลท์ของที่นี่จะอยู่ที่บริเวณพระใหญ่ เพราะตรงนี้จะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของอำเภอหนองวัวซอได้นั่นเองค่ะ ได้กราบพระไปด้วยและยังได้ชมวิวสวยๆ อีก น่าจะไปเยือนมากๆ เลยค่า

วัดเขาช่องชาด จ.อุดรธานี
ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

Share