พาเที่ยว วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

พาเที่ยว วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

วัดเขาอ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เคยเป็นสำนักของพราหมณ์ผู้เรืองเวทมาก่อน เรียกกันว่าสำนักเขาอ้อ มีกษัตริย์หลายพระองค์ส่งลูกหลานมาเรียนเพื่อรับเอาความรู้ด้านต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นพราหมณ์เรืองวิชาที่มาจากประเทศอินเดีย จริงๆในยุคที่พราหมณ์เคลื่อนไหวเพื่อที่จะขยายฐานศาสนา

วัดเขาอ้อเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ประมาณพ.ศ. ๑๔๘๒ แต่กลับรกร้างลงสิ่งก่อสร้างชำรุดทรุดโทรม ต่อมาได้มีพระธุดงค์ได้เดินทางมาพบจึงได้ช่วยกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ได้สร้างอุโบสถ มณฑป พระพุทธบาทจำลอง พระพุทธไสยาสน์ เจดีย์ และได้พระราชทานพระพุทธรูป ๒ องค์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า เจ้าฟ้าอิ่ม เจ้าฟ้าดอกมะเดื่อ เจ้าอาวาสแห่งวัดเขาอ้อทุกรูปเชื่อกันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไสยเวทย์ มีชื่อเสียงทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรี การแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับว่าน จึงมีพิธีกรรมที่เดี่ยวเนื่อง คือ พิธีแช่ว่าน พิธีหุงข้าวเหนียวดำ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ของสำนักเขาอ้อ

ป้จจุบัน วัดเขาอ้ออยู่ในชุมชนคุณธรรมบ้านเขาอ้อ (วัดเขาอ้อ) มีการจัดงานสืบสานพิธีกรรมเขาอ้อมีพิธีกรรมแช่ว่าน พิธีกรรมหุงข้าวเหนียวดำ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีประชาชนจากทั่วสารทิศมาร่วมกิจกรรม

วัดเขาอ้อ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

Share