พาเที่ยว วัดเทสก์ธรรมนาวา  หรือ วัดท่าไทร  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

พาเที่ยว วัดเทสก์ธรรมนาวา หรือ วัดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

บริเวณริมชายหาดอำเภอ ท้ายเหมือง ที่มีทรายขาวสะอาดและน้ำทะเลสีเขียวสวยงาม ยังมีศาสนสถานที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าสนอันเงียบสงบร่มรื่น เรากำลังจะพาท่านไปชม วัดเทสก์ธรรมนาวา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดท่าไทร ที่มีความน่าสนใจก็ตรงที่เป็นวัดที่มีพื้นที่บริเวณและ อุโบสถไม้ ตั้งอยู่ติดชายหาดริมทะเล ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจะเรียกว่าเป็นสถานที่ อันซีน ก็คงจะได้

หากจะกล่าวย้อนกลับไปในอดีตแล้วสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่หลบลมมรสุม และที่จอดพักซ่อมเรือของชาวจีนโพ้นทะเล ที่ล่องเรือสำเภาเข้ามาทำการค้าขายในภูมิภาคแถบนี้ และที่นี่ยังเคยเป็น สุสาน หรือ ป่าช้า ของชาวบ้านละแวกใกล้เคียงมาก่อน อีกทั้งในอดีตเคยมีสำนักสงฆ์ถูกก่อตั้งขึ้นชื่อว่า สำนักสงฆ์ท่าไทร

ปี พ.ศ.2534 พระชัยพล อาสโภ และ พระอานนท์ ยนตสีโล (ปัจจุบันอยู่ที่ วัดประชาธิการาม) ได้เข้ามาบำเพ็ญภาวนา ณ สถานที่นี้ และในปีเดียวกันนั้น ตระกูลไพรคณะรัตน์ ได้จัดสร้างพระพุทธรูป หลวงพ่อใหญ่ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในละแวกใกล้เคียง

ปี พ.ศ.2546 พระอาจารย์ วินัย รตนวณโณ ได้มาจำพรรษาที่ สำนักสงฆ์ท่าไทร ต่อมาภายหลังได้ขออนุญาตสร้างวัดจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และได้รับการอนุญาตให้ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาขึ้นด้วยความเห็นชอบของ มหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2553 แล้วให้ชื่อว่า “วัดเทสก์ธรรมนาวา” โดยได้รับประทานนามวัดจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

วัดเทสก์ธรรมนาวา (Wat Thet Tham Nawa) หรือ วัดท่าไทร (Wat Tha Sai) มีอุโบสถสร้างด้วยไม้โดยใช้ สถาปัตยกรรมแบบทรงไทย อันอ่อนช้อยงดงาม เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ.2553 และได้จำลองรูปแบบมาจากโบสถ์หรืออุโบสถของ วัดอรัญญวาสี ที่อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย มาประยุกต์สร้างให้เหมาะสมเข้ากับสภาพพื้นที่ริมทะเลชายฝั่ง อันดามัน ส่วนช่อฟ้าเป็นไม้สักแกะสลัก

ลักษณะพิเศษของการตกแต่ง อุโบสถไม้ ประกอบด้วยไม้แกะสลักเป็นภาพพระพุทธประวัติ ภายในมีแท่นทำเป็นชั้นๆ โดยที่ชั้นบนตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักจากหินหยกขาวเป็นพระประธาน ขนาดหน้าตักกว้าง 55 นิ้ว สูง 2.15 เมตร ส่วนด้านข้างขวาและซ้ายเป็นรูปแกะสลักของพระอัครสาวก พระสารีบุตร และ พระโมคคัลลานะ แกะสลักด้วยหินหยกขาวแบบนั่งพนมมือ สูง 35 นิ้ว ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพระอุโบสถรวม 23,203,564 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ได้มาจากแรงศรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วม ทอดกฐินสามัคคี และ ทอดผ้าป่า ระหว่างปี พ.ศ.2552-2557

วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าแตง ตำบล นาเตย อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา ประเทศ ไทย ศาสนสถานแห่งนี้อาจจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว แต่ก็เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิชนได้เข้าสักการะบูชากราบไหว้ และศึกษาธรรมะผ่านงานไม้ฝีมือแกะสลักที่มีความวิจิตรงดงามยิ่ง นอกจากจะได้มาชม อุโบสถไม้ แล้วยังได้มาเที่ยวชายหาดอันขาวสะอาดทอดยาวไกลไปกับทะเลที่สวยงามฝั่ง อันดามัน ของอำเภอ ท้ายเหมือง อีกด้วย

วัดท่าไทร
บริเวณรอบอุโบสถไม้สักมีกำแพงแก้วเป็นไม้ ใบเสมาแกะสลักจากหินหยกขาวมีรูปพระพุทธรูปอยู่ตรงกลาง ตรงบันไดทางเข้าโบสถ์ ประดับเสาอโศกสีทองอร่าม โบสถ์ไม้สักวัดท่าไทรมีอีกหนึ่งลักษณะพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือ จะประดับประดาด้วยงานไม้ แกะสลักฝีมือช่างจากอยุธยาอันประณีต ทั้งตามบริเวณบานประตู หน้าต่าง หน้าบัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ปรมัตถบารมี 10 ซึ่งเป็นการบำเพ็ญบารมีชั้นสูง การเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ด้วยความแปลกแตกต่าง และความสวยงามเป็นวัด หนึ่งเดียวในภาคใต้ที่ติดทะเล ทำให้โบสถ์ไม้สักวัดท่าไทรกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดพังงา

Share