พาเที่ยว วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพ

พาเที่ยว วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม “วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5” ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบของศิลปะไทย โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ ที่นี่เป็นวัดที่มีความสวยงามมากที่สุดวัดหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ รวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปโบราณในสมัยต่างๆ กันมากมาย 

วัดเบญจมบพิตร วัดสวยกรุงเทพ
ที่อยู่ : 69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
พิกัด : https://goo.gl/maps/vDbQzJGx2tnGxLmr5

Share