พาเที่ยว ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

พาเที่ยว ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ครั้งหนึ่งกรมศิลปากรได้เข้ามาขุดค้นบริเวณที่ตั้งของศาล จึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วตรงจุดนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังจันทน์ในอดีต จึงได้สร้างศาลาในทรงไทยโบราณตรีมุข

โดยมี พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เท่าองค์จริงประทับนั่ง ในพระหัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหนั่งน้ำเหมือนพระอิริยาบถของพระองค์ที่ทรงประกาศอิสรภาพในเมืองแครง เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวพิษณุโลกเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยค่ะ

ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Share